уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Публична лекция на Мартин Хенцелман

Публична лекция на Мартин Хенцелман

ПОКАНА

за публична лекция

 

Катедрата по общо езикознание и история на българския език към Филологическия факултет

има удоволствието да покани преподавателите и студентите

на публичната лекция на

Мартин Хенцелман

от Института по славистика към Техническия университет в Дрезден

на тема

“Съвременните микроезици – проблеми и перспективи”.

 

Заповядайте на 12.11.2013 г. (вторник)

от 15 до 17 ч. в

6 аудитория.

Валидност до: 2013-11-12; Одобрил: доц. д-р Живко Иванов; Последна промяна на 2013-11-12 08:37:49
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол