web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 • Актьорство за драматичен театър
 • Джаз и поп изпълнителско изкуство
 • Музика
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Педагогика
 • Педагогика на обучението по бит и технологии
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Педагогика на обучението по музика
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и чужд език 
 • Психология
 • Социална педагогика
 • Социални дейности
 • Специална педагогика
 • Графичен дизайн с реклама

Образователно-квалификационна степен "Магистър" с прием след завършена степен "Бакалавър"

Последна промяна на 30 Януари 2019