web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Социално-битови въпроси

Социално-битови въпроси

Местоположение: Ректорат, I етаж, стая №133

Име

Телефон, е-mail

Приемно време

Нина Радкова Странджева

 

032/261 329

nina_strandzeva@abv.bg

 

10.00 - 12.00

13.30 - 15.30

 

Последна промяна на 14 Май 2015