web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Звена » Социално-битови въпроси

Социално-битови въпроси

 

Име

Отговорности

Телефон, е-mail,
Кабинет

Приемно време

Нина Странджева

Студентски стипендии

 032/261 329
strandzheva@uni-plovdiv.bg
Ректорат, южен двор, стая “Стипендии“

10.00 - 12.00
13.30 - 15.30

Елена Василева

Общежития

032/261 302
elivas@uni-plovdiv.bg
Ректорат, УИЦ, стая №13

10.00 - 12.00
13.30 - 15.30

Диляна Илиева

Общежития

032/261 302
dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg
Ректорат, УИЦ, стая №13

10.00 - 12.00
13.30 - 15.30

 

Последна промяна на 10 Май 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол