web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » НБС ВОН - КНСБ » Ръководство

Ръководство

 

 

Борислава Петкова Петкова, д-р

Главeн асистент в катедра катедра „Етнология“ във Философско-историческия факултет

тел. 0898 598486

сл. тел. 032 261-435

e-mail: borislava.p@gmail.com

Петър Атанасов Атанасов, д-р

Главeн асистент в катедра „Финанси и счетоводство“ във Факултет по икономически и социални науки     

тел. 0889300104

e-mail: petyr_atanasov@abv.bg

Стоянка Стойнова Георгиева

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси

тел. 0888 985112

сл. тел 032 261-223

e-mail: tania_s_g@abv.bg

Борислав Славов Борисов, д-р

Главeн асистент в катедра „Славистика“ във Филологическия факултет

тел. 0889607553

e-mail: borisslav@seznam.cz

Марияна Георгиева Георгиева

Експерт в отдел Деловодство

тел. 0878895955

e-mail: merrigg@abv.bg

 

 

Последна промяна на 24 Октомври 2019