уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство

 

 

Борислава Петкова Петкова, д-р

Главeн асистент в катедра „Етнология“ във Философско-историческия факултет

тел. 0898 598486

сл. тел. 032 261-435

e-mail: bpetkova@uni-plovdiv.bg

Петър Атанасов Атанасов, д-р

Главeн асистент в катедра „Финанси и счетоводство“ във Факултет по икономически и социални науки     

тел. 0889300104

e-mail: petyratanasov@uni-plovdiv.bg

Стоянка Стойнова Георгиева

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси

тел. 0888 985112

сл. тел 032 261-223

e-mail: tgeorgieva@uni-plovdiv.bg

Борислав Славов Борисов, д-р

Главeн асистент в катедра „Славистика“ във Филологическия факултет

тел. 0889607553

e-mail: borissov@uni-plovdiv.bg

Марияна Георгиева Георгиева

Експерт в отдел Деловодство

тел. 0878895955

e-mail: m_georgieva@uni-plovdiv.bg

 

 

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол