web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Синдикат » Ръководство

Ръководство

 

  1. Председател - Даниела Петкова Стамболиева-Лукова

Главeн асистент в катедра „Икономически и политичеки науки“ във факултет по икономически и социални науки        

тел. 0888 996592, e-mail - daniela_stambolieva@abv.bg

 

  1. Секретар и зам.-председател - Боян Иванов Стоянов

Главeн асистент в катедра „Икономически и политичеки науки“ във факултет по икономически и социални науки        

тел.  0885 444380, e-mail - boyan_stoyanov1@abv.bg

 

  1. Секретар – Стоянка Стойнова Георгиева

Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“

Тел. 0888 985112, сл. тел 032 261-223, e-mail - tania_s_g@abv.bg

 

  1. Секретар - д-р Борислава Петкова Петкова

Главeн асистент в катедра „Етнология“ във Философско-исторически факултет

тел. 0898 598486, сл. тел. 032 261-435, e-mail - borislava.p@gmail.com

 

  1. Секретар – Катя Стоянова Младенова

инспектор уч. дейност в Учебен отдел

сл. тел. 032 261-326, e-mail - kati_bela@abv.bg

 

                                                                                                                                                                                                                   17.10.2014г.

Последна промяна на 12 Март 2015