web accessibility bulgarian flag english flag

ас. Константин Георгиев Ковачев

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

Константин Георгиев Ковачев
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   КОВАЧЕВ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ
Адрес   Бул. “България” 236, Педагогически факултет, каб. № 119
Телефон   +35932 261 706
Факс  
E-mail  
     
Националност   българин
     
Дата на раждане   27.07.1962 г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
  1994 - Старши асистент към катедра “Естетическо възпитание”,
Педагогически факултет, ПУ “П. Хилендарски. 
1988 - Асистент по Словесно-изпълнителска дейност към катедра “Естетическо 
възпитание”, ПУ “П.Хилендарски”.
 • Вид на дейността или сферата на работа
  1986-1988 – Ръководител на младежка организация към ПУ “Паисий Хилендарски”
     
     
 • Заемана длъжност
  Старши асистент в катедра “Естетическо възпитание”
 • Основни дейности и отговорности
  Научно-преподавателска художественотворческа дейност
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
  1982-1986 – ПУ “П.Хилендарски”- Филологически факултет, специалност “Бохемистика” 
Магистър - чешки език и литература и български език и литература.
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
  1980-1982 – Военна офицерска школа – гр. Враца
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [НЕМСКИ ЕЗИК] [ЧЕШКИ ЕЗИК] [....................]
           
 • Четене
  отлично отлично отлично
           
 • Писане
  добро добро отлично
           
 • Разговор
  отлично отлично отлично
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип.
Ръководител и художествен консултант по проектиране на сценични
пространства и хотелиерски мениджмънт.
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Autocat
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
   
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
   
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Техника на говора
 • Сугестология
 • Методика на обучението по български език в началното училище
Последна промяна на 07 Май 2015