web accessibility bulgarian flag english flag

гл. ас. д-р Васил Ангелов Кузмов

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

Васил Ангелов Кузмов
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   Кузмов Васил Ангелов
Адрес   Ул. „Димитър Талев” № 61, гр. Пловдив - 4004
Телефон   0888 609 720
Факс    
E-mail    
     
Националност   Българска
     
Дата на раждане   14.11.1959 г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
  2003 г. Доктор по методика на изобразителното изкуство – ПУ”Паисий
Хилендарски. 
1993 г. Главен асистент по теория и методика на изобразителното изкуство - ПУ
1990 г. Старши асистент по теория и методика на изобразителното изкуство - ПУ
 • Вид на дейността или сферата на работа
  1987 г. Асистент по теория и методика на изобразителното изкуство - ПУ
1984 – 1987 г. Учител по изобразително изкуство в СОУ
1980 г. – Дизайнер
     
     
 • Заемана длъжност
  Главен асистент в катедра “Естетическо възпитание”
 • Основни дейности и отговорности
  Научно-преподавателска дейност
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
  2003 г. Доктор по методика на изобразителното изкуство
1979 – 1984 г. ВТУ „Кирил и Методий”
Магистър по изобразително изкуство
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [НЕМСКИ ЕЗИК] [....................] [....................]
           
 • Четене
  отлично добро
           
 • Писане
  отлично добро
           
 • Разговор
  отлично добро
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа по проекти.
Умения са придобити в:
- работа по проекти;
- управление на дружество с нестопанска цел в областта на предучилищното образование;
- организиране на международен образователен обмен.
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Печатни преси за графичен печат. Боравене със стрелкови оръжия.
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
  - Образователен проект – Столипиново – с финансовата и техническа
помощ на Ноу Хау фонд - Великобритания, реализиран от „Коалиция на 
граждански организации” – 2002 г.
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
   
    Председател на Регионален комитет за предучилищно образование – Пловдив

Членство в професионални и научни организации и съюзи:
- Съюз на Учените в България
- Дружество на пловдивските художници
  - Регионален комитет за предучилищно образование – Пловдив – Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Теория и методика на изобразителното изкуство
 • Графика и малка пластика
 • Графичен дизайн и пространствено оформление
Последна промяна на 30 Април 2014