web accessibility bulgarian flag english flag

Доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян

 

Европейски формат на автобиография 

   

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Име

 

Терлемезян Хилда Нишан

Адрес

 

бул. Руски 87, Пловдив 4000

Телефон

 

+359 32 624 399

Факс

   

E-mail

 

hilda_terlemezian@yahoo.com

 

Националност

 

българска

 

Дата на раждане

 

26.09.1971

 

ТРУДОВ СТАЖ

 

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

 

2006 – до сега асистент по английски език в ПУ „П.Хилендарски” към катедра „Педагогика и психология”

2003- 2006 асистент по английски език в Педагогически колеж – гр.Пазарджик – клон на ПУ ”П. Хилендарски”

1994 - 1997; 1999 – 2001 Хоноруван преподавател в ПУ “Паисий Хилендарски” и курсове в Дома на Науката и Техниката –гр. Пловдив

 

 

Друг стаж 1. Преводач на видео филми

2. X. 1994 - IV. 1996 – Рекламовед за рекламна агенция “Крес

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

 

- главен асистент в катедра “Педагогика и психология”

- Научно-преподавателска

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Технически университет - Дрезден

1997 - 1998

Немски езиков курс

 

Пловдивски университет

1994 - 1997

“Паисий Хилендарски”

МИО и Външна търговия

 

Великотърновски университет

1989 - 1993

“Св.Св. Кирил и Методий” Английска филология

 

 

Средно образование 1984-1989

Английска езикова гимназия “Георги Кирков”, гр. Пловдив

 


МАЙЧИН ЕЗИК

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ

 

   

[ английскики език ]

[ немски език ]

[.арменски език.]

[ руски език ]

• Четене

 

отлично

отлично

добро

добро

• Писане

 

отлично

добро

средно

добро

• Разговор

 

отлично

добро

отлично

добро

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация,управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

   

 

 

Работа в екип в областта на образованието.

 

В процеса на обучението ми и стажа ми на преподавател по английски език съм развила отлични комуникативни умения и способност да работя с хора в различен възрастов диапазон.

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.

 

Операционни системи: Windows 98/XP.

Опит с: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,Adobe Acrobat, Internet, сканиране и отпечатване.

 

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

  • Изследователски и образователни
  • Позиция в проекта

 

   
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ

 

  
  • Литературни дисциплини
  • Лингвистични дисциплини
Последна промяна на 19 Декември 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg