web accessibility bulgarian flag english flag

Гл. ас. д-р Златомира Георгиева Костова

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

Златомира Костова
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   КОСТОВА ЗЛАТОМИРА ГЕОРГИЕВА
Адрес   Бул.България, № 236, гр.Пловдив, 4000, България
Телефон   +359 032 261-819
Факс    
E-mail    
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   07.12.1971г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 

2010 - главен асистент

2004 г. – Старши асистент по Специална педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски” 2001г. – Aсистент по Специална педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски” 1998-1999г. – Специален учител - ОБУ “Неофит Рилски” 
1997-1998г. – Специален учител - ССУ за глухи деца “Проф. Д-р Стоян Белинов”

 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  главен асистент в катедра “Педагогика и психология”
 • Основни дейности и отговорности
  Научно-преподавателска
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
2004-2006г. – СУ “Св. Климент Охридски” – 
Магистър “Клинична и консултативна психология” 
1998-2000г. – СУ “Св. Климент Охридски” – 
Магистър “Специална педагогика - логопедия”. 
1993-1997г. -ПУ “Паисий Хилендарски” – Начална училищна педагогика Бакалавър; 
специализация –“Специална педагогика”.
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [..........] [..........]
           
 • Четене
  отлично Отлично
           
 • Писане
  Добро добро
           
 • Разговор
  Много добро Много добро
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип

Уменията са придобити в: 
-работа по проекти
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet, Corel Draw, Page maker, 
Power Point, Media Player
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
 

2002-2003г. "Спецификата на мисленето при езикови нарушения на развитието 
(дисфазия на развитието/аутизъм)"- индивидуален проект 

2003-2007 "Заетост на учители в обучението на деца с увреждания"- координатор 

2003 г. VIRTUAL INCUBATOR FOR PREQUALIFICATION INTO 
RESOURCE TUTORS FOR DISABLED PEOPLE LEONARDO DA 
VINCI PILOT PROJECT BG/03/B/P/PP-166034 – участник 

2004-2005 “Проучване на обществените нагласи за обучението на деца с 
увреждания в масовото училище (интегрирано обучение)” 
– индивидуален проект
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
 
Членство в професионални и научни организации и съюзи: 
Съюза на Учените в България 
Асоциация на българските логопеди и фониатри
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Клинична и консултативна психология
 • Интеграция на деца със специални образователни потребности
 • Логопедия
Последна промяна на 14 Ноември 2019