web accessibility bulgarian flag english flag

Доц. д-р Александър Йорданов Линков

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

Александър Линков
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   ЛИНКОВ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ
Адрес   ул.Богомил, № 60, гр.Пловдив, 4000, България
Телефон   +359 32 653 107
Факс   +359 0897 837 057
E-mail    
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   01.02.1955г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 
1996 - 2000г. Заместник Декан на Свободен факултет 
ПУ “Паисий Хилендарски” 
1991г. - Главен асистент по педагогика в катедра “Педагогика и психология” 
ПУ “Паисий Хилендарски” 
1989г. - Старши асистент по Педагогика - ПУ 
1988г. - Асистент по Педагогика - ПУ 
1982 – 1988г. Хоноруван преподавател по Педагогика - ПУ 
1980 – 1983г. Учител
 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  -Главен асистент в катедра “Педагогика и психология”
 • Основни дейности и отговорности
  - Научно-преподавателска и административна
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
1999 г. Свободна докторантура – Великобритания 
1995 – 1996 г. Специализация по учебни програми за Философия на 
образованието – Великобритания 
1981 – 1983 г. Специализация по Сурдопедагогика – ИУУ София 
1975 – 1980 г. СУ”Климент Охридски” 
Магистър по Педагогика
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [..........] [..........]
           
 • Четене
  отлично отлично
           
 • Писане
  отлично Много добро
           
 • Разговор
  отлично отлично
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип, управление и координация на екипи в образованието.

Уменията са придобити в: 
-административната дейност 
-учебна дейност
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet, Page maker
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
 
1995–1998год. Компаративно изследване на програми за
висшето образование в областта на теоритичната Педагогика –
Програма “Коперник” на ЕС.
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
 
Членство в професионални и научни организации и съюзи: 
Съюза на Учените в България 
Общество по Философия на образованието във Великобритания
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Теоритична Педагогика
 • Училищна Педагогика
Последна промяна на 14 Ноември 2019