web accessibility bulgarian flag english flag

Ас. Катерина Славчева Къндева

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

Катерина Къндева
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   КЪНДЕВА КАТЕРИНА СЛАВЧЕВА
Адрес   Бул.България, № 236, гр.Пловдив, 4000, България
Телефон   +359 32 838432
Факс    
E-mail    
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   08.04.1958г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 
1994 г. Главен асистент в катедра “Педагогика и психология” – 
ПУ“ПаисийХилендарски” 
1992 – Старши асистент - ПУ 
1988 - Асистент по обща педагогика в катедра “Педагогика и психология” – 
ПУ“ПаисийХилендарски” 
1983 -1988 г. – Учител по дисциплините от философския цикъл в СОУ 
“Софроний Врачански”, гр. Пловдив
 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  -Главен асистент в катедра “Педагогика и психология”
 • Основни дейности и отговорности
  - Научно-преподавателска
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
1987-1988 - Едногодишна редовна специализация с направление “Съвременни 
дидактически технологии” в СУ “Климент Охридски”. 
Защитен дипломен проект. 
1977 – 1982 СУ “Климент Охридски” - Философски факултет, 
Магистър по педагогика Педагогика”, 
втора специалност “История”
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [ФРЕНСКИ ЕЗИК] [..........]
           
 • Четене
  отлично добро добро
           
 • Писане
  отлично добро добро
           
 • Разговор
  отлично добро добро
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип в образованието.

Уменията са придобити в: 
-преподавателска дейност 
-работа по проекти
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows и Интернет.
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
 
1997 г. – Участие в проект между ПУ “Паисий Хилендарски”, Аграрен Университет и 
ВИХВП по програма TEMPOS и двумесечна специализация в ENSA гр. Монпелие, 
Франция- член на екипа 
2005 г. – Мултимедиен център за апробиране на иновации в екипна изследоватеска 
и учебна дейност със студентите от педагогическите специалности – 
сътрудник. Финансира се от НПД при ПУ.Действува и към момента.
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
 
Членство в професионални и научни организации и съюзи: 
Съюза на Учените в България 
DIRES – Didactique Innovation Recherche en Education Scientifique – I’Association
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Педагогика.
 • Дидактика
 • Педагогогическа социология.
Последна промяна на 14 Ноември 2019