web accessibility bulgarian flag english flag

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   ОВЧАРОВА АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА
Адрес   УЛ.’ЯНКО САКЪЗОВ”67,ПЛОВДИВ 4002,БЪЛГАРИЯ
Телефон   +359 32 436535
Факс    
E-mail    
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   18.04.1964 г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 

2009- Доцент 

2008  -  Доктор по педагогика, шифър 05.07.01 – Теория на възпитанието и дидактика 

2003 – Главен асистент по педагогика в в катедра “Педагогика и психология” ПУ”П.Хилендарски” 
1999 г. Старши асистент - ПУ 
1995- - Асистент по педагогика в ПУ”П.Хилендарски” 
1984-1995 -Учител
 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  -Доцент в катедра “Педагогика и психология”
 • Основни дейности и отговорности
  - Научно-преподавателска
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
1995 г. ПУ”Паисий Хилендарски” 
Магистър по начална педагогика 
1993-1994-Специализация ”Методи на обучение в началното училище” 
1991-1993- ПУ”П.Хилендарски” 
Бакалавър по начална педагогика 
1982-1984-Специалист по начална педагогика –гр.Смолян
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [НЕМСКИ ЕЗИК] [..........] [..........]
           
 • Четене
  отлично добро
           
 • Писане
  добро добро
           
 • Разговор
  добро добро
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип

Уменията са придобити в: 
-административната дейност 
- работа по проекти
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet, 
Power Point, Media Player
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
 
1999–2001 г. “Разработване и внедряване на междууниверситетска 
програма за ОКС “Магистър по образователен мениджмънт” с 
европейско културно измерение, фондация “Отворено 
общество” - член на екипа 

2002 г. Междууниверситетски българо-холандски проект 
“Трансформация на управлението на образованието 
в България” – член на екипа 

2003 г. VIRTUAL INCUBATOR FOR PREQUALIFICATION INTO 
RESOURCE TUTORS FOR DISABLED PEOPLE LEONARDO DA 
VINCI PILOT PROJECT BG/03/B/P/PP-166034 – член на екипа
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
  Членство в професионални и научни организации и съюзи: 

Международен Университетски Институт за Развитие и Управление 
на Образованието – INTERAULA
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Дидактика и Теория на възпитанието
 • Дидактическа тестология
 • История на педагогиката и българското образование
 • и др.
Последна промяна на 14 Ноември 2019