web accessibility bulgarian flag english flag

проф. д-р Галин Борисов Цоков

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


   
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   ЦОКОВ ГАЛИН БОРИСОВ
Адрес   ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. СИДЕР ВОЙВОДА № 2 АП. 30
Телефон   +359 32 261 814
Факс    
E-mail    
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   12.03.1962г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 

2011 - заместник декан на Педагогически факултет 

2011 -Професор по педагогика /управление на образованието/

2006 – Директор на център за кариерно ориентиране и развитие на ПУ”Паисий Хилендарски”

2005 - Доцент по педагогика /управление на образованието/, ПУ”Паисий Хилиндарски” 
2001- 2005 Доцент по педагогика /управление на образованието/, 
ШУ”Еп. Константин Преславски” 
1999-2001 Зам.- декан по науката, Педагогически факултет, ШУ”Еп. Константин 
Преславски” 
1988 - Асистент по педагогика, Педагогически факултет, 
ШУ”Еп. Константин Преславски” 
1987- Учител по философия и обществознание в СОУ”Васил Друмев”, Шумен
 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  Доцент по педагогика /управление на образованието/, Педагогически факултет,
ПУ”Паисий Хилиндарски
 • Основни дейности и отговорности
  Научно-преподавателска
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
2002 г.- Специализация по образователен мениджмънт в Холандия, Амстердамски 
университет, с профил организационен мениджмънт в образованието 
1998 г. - Доктор по педагогика с дисертация на тема: Децентрализация в структурите з
а управление на образованието на местно ниво – традиции и перспективи 
1996-1997 – Дистанционно обучение във висшите училища, Национален център 
по дистанционно обучение 
1993 г. – Специализация Информационни технологии в образованието, СУ “Кл. Охридски” 
1990 г- Специализация по Управление на образованието в Висш педагогически 
институт Киев, Украйна 
1981-1987 г. - СУ “Св. Климент Охридски”, 
Mагистър по педагогика
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [..........] [..........]
           
 • Четене
  отлично добро
           
 • Писане
  отлично добро
           
 • Разговор
  отлично добро
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип, управление и координация на екипи в образованието.

Уменията са придобити в: 
-административната дейност 
-работа по проекти
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet, Corel Draw, Page maker, 
Power Point, Media Player
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
 

1999 г. PHARE Contract ? 97-0487 "Elaborating Methods of Communication between Minority 
groups and civil Society in Bulgaria – член на екипа 

1999–2001 г. “Разработване и внедряване на междууниверситетска 
програма за ОКС “Магистър по образователен мениджмънт” с 
европейско културно измерение, фондация “Отворено 
общество” - член на екипа 

2002- 2005 г. Междууниверситетски българо-холандски проект 
“Трансформация на управлението на образованието 
в България” – член на екипа 

2005 г. “Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица с 
увреждания” - фонд Научни изследвания ОХН - МОН 
– член на екипа
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
 
Членство в професионални и научни организации и съюзи: 
Съюза на Учените в България 
Българското педагогическо дружество 
Национален център по дистанционно обучение 
St. Cloud State University International Education Faculty
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Организация и управление на образованието
 • Училищна администрация
 • Училищно законодателство
 • Социално-педагогически проблеми на частното образование
 • Сравнително образование
 • Обща педагогика
Последна промяна на 14 Ноември 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg