web accessibility bulgarian flag english flag

Приложение 4: Технически колеж - Смолян

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ГР. СМОЛЯН

Приложение № 4

С П И С Ъ К

на специалностите, формата на обучение и конкурсния изпит (тест)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

КОНКУРСЕН ИЗПИТ

ДЪРЖАВЕН
ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПРОФЕСИОНАЛЕН

БАКАЛАВЪР

Maшиностроителна
техника
и технологии

Редовна

Математика

(ушесторена)

Един по избор от:

 • Математика
 • Физика и астрономия
 • Български език и литература

(ушесторена)

ПРОФЕСИОНАЛЕН

БАКАЛАВЪР

Автомобилна
техника

Редовна

Математика

(ушесторена)

Един по избор от:

 • Математика
 • Физика и астрономия
 • Български език и литература

(ушесторена)

ПРОФЕСИОНАЛЕН

БАКАЛАВЪР

Електроенергийна техника

Редовна

Математика

(ушесторена)

Един по избор от:

 • Математика
 • Физика и астрономия
 • Български език и литература

(ушесторена)

 

      Желаещите да се обучават в Техническия колеж могат да кандидатстват по един от следните начини:

 •     с оценка от държавни зрелостни изпити по Математика, или Физика и астрономия или Български език и литература, или
 •     с оценка от кандидатстудентски изпит по Математика (важи програмата за изпита на ПУ”Паисий Хилендарски”), или
 •     с оценка от конкурсни изпити по Математика, Информатика или Физика, положени в друго висше училище в годината на кандидатстването.

           За специалности „Машиностроителна техника и технологии“, „Автомобилна техника“ и „Електроенергийна техника“ срокът на обучение е три години в редовна форма. Завършилите придобиват образователно-квалификационна сте­пен „Професионален бакалавър“.

           Всички завършили Техническия колеж могат да продължат образованието си в магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ и други висши училища.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

  Кандидатстудентски конкурсни изпити по мате­матика

 Предварителни изпити – 24 март, 21 април, 26 май, 23 юни 2017 г., начало: 14.00 ч.

 Редовен изпит – 21 юли 2017 г., начало: 14.00 ч.

 • Допълнителни изпити (при наличие на свободни места) – 11 септември и 25 септември 2017 г., начало: 14.00 ч.

  Подаване на документи и прехвърляне на оценки – до деня преди изпита.

  Класиране на приетите студенти – 24 юли, 12 септември, 27 септември 2017 г.

  Записване на приетите студенти – от 24 юли до 27 юли, от 12 септември до 14 септември, от 27 септември до 29 септември 2017 г.

     

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 28
тел. 0301/6 33 27, 0878/ 503 004, 0878/503 055

e-mail: tk-smolian@dir.bg; http://www.tk-smolian.eu

 

 

 

Последна промяна на 21 Март 2017