web accessibility bulgarian flag english flag

Приложение 3: Филиал Смолян

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ – ГР. СМОЛЯН

Приложение № 3

СПИСЪК

на специалностите, на конкурсните изпити
и на държавните зрелостни изпити,
които участват в образуването на бала

     Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалностите, по които се провежда обучение във филиала в Смолян, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

     Обучението по всички специалности е за получаване на образователно-ква­ли­фи­кационната степен „бакалавър“, редовна и задочна форма, със срок на обучение 4 години.

     Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит. Балообразуваща е по-висо­ката оценка.

     В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

Легенда: И – изпити; О – оценки от дипломата за средно образование;
КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – държавен зрелостен изпит

дипломата

       

за средно образование,
участващи в балообразуването

1

2

3

4

5

БАКАЛАВЪР

Начална училищна педагогика и чужд език
(английски)*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език, или Математика, или География на България, или История на България) или

         ДЗИ (Английски език или Български език и литература, или Математика, или География и икономика, или История и цивилизация)

БАКАЛАВЪР

Български език и английски език*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език) или

         ДЗИ (Английски език или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

Български език и история 

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Български език или История на България) или

         ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или
Предметен цикъл „Философия“)

БАКАЛАВЪР

Информационни технологии,
математика и образователен мениджмънт

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Информатика, вкл. и положени в друго ВУ, или Български език) или

         ДЗИ (Математика или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

Маркетинг (само платено обучение)

Задочна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Български език, или История на България, или География на България, или Икономика, положен в друго ВУ) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика)

БАКАЛАВЪР

Туризъм

Редовна 

Задочна

6 х И

И:     КСИ (География на България или История на България, или Математика, или Български език) или

         ДЗИ (География и икономика или История и цивилизация, или Математика, или Български език и литература)

О:     Английски език или Немски език, или Руски език, или Френски език

БАКАЛАВЪР

Биология

с екотуризъм

Редовна

6 х И

 

И:     КСИ (Биология или Математика, или География на България, или Български език, или Химия, или Физика, вкл. положени и в друго ВУ) или

         ДЗИ (Биология и здравно образование или Математика, или География и икономика, или Химия и опазване на околната среда, или Физика и астрономия, или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

История и 

география

Редовна

6 х И

 

И:      КСИ (Български език, или История на България, или География на България, или Математика)  или

         ДЗИ (Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика, или Математика, или Предметен цикъл "Философия")

БАКАЛАВЪР

Математика,информатика 

и информационни

технологии

Редовна

6 х И

 

И:     КСИ (Математика или Информатика, включително и положени в друго ВУ, или Български език) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература)

 

*     Кандидатите, които нямат оценка по английски език в дипломата, задължително се явяват на кандидатстудентски изпит по английски език.

Забележка: Кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика с чужд език (английски)“ се явяват на устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности в сградата на филиала на:
30 март 2019 г. от 14.00 ч.; 8 юни 2019 г. от 14.00 ч. и всеки работен ден от  3 юни до 6 юли 2019 г. (от 9.00 до 16.00 ч.).

Програмите за конкурсните изпити са аналогични на представените от съответните факултети на Пловдивския университет. Изпитите са явни, писмени и се провеждат под формата на тестове.

Класирането за всички специалности е по низходящ ред на бала.

Признават се оценки от конкурсни изпити, положени в други висши училища, по обявените във филиала учебни предмети.

На първенците в националните кръгове на олимпиадите се признава оценка Отличен 6,00 за съответния изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалността съгласно с Приложение № 3. Признават се също така и оценките от национални и регионални състезания, публикувани на сайта на Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

График

 1. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

За предварителните кандидатстудентски изпити във филиала:

      месец март – от 25 до  29 март 2019 г. включително;

      месец юни – от 3 до 7 юни 2019 г. включително.

За явяващите се на редовните кандидатстудентски изпити във филиала – всеки работен ден от 10 юни до 5 юли 2019 г. включително.

Допълнително кандидатстване и прехвърляне на оценки от друго висше училище – всеки работен ден до 6 юли 2019 г. включително.

 

 1. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛИАЛА В СМОЛЯН

Предварителни изпити: на  30 март и 8 юни 2019 г.

 1. Български език
 2. География на България
 3. Английски език
 4. История на България
 5. Математика
 6. Биология

Редовни изпити: на 6 юли 2019 г.

 1. Български език
 2. География на България
 3. Английски език
 4. История на България
 5. Математика
 6. Биология

Всички изпити започват в 9.00 ч.

III. Обявяване на първо класиране – на 8 юли 2019 г.

 1. Записване на приетите студенти – от 8 до 12 юли 2019 г. включително.
 2. Обявяване на второ класиране – на 12 юли 2019 г.
 3. Записване на приетите студенти – от 15 до 19 юли 2019 г. включително.

VII. Обявяване на трето класиране – на 19 юли 2019 г.

VIII. Записване на приетите студенти – от 22 до 26 юли 2019 г. включително.

 

Кандидатстудентска информация

4700, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32, тел. (0301) 6 23 39, 6 24 05

GSM: 0885 899 573

www.smolyan.uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 17 Януари 2019