web accessibility bulgarian flag english flag

Акредитация

» Методически стандарт за учебен план;
» Методически стандарт за учебна програма;
» Отговорници за учебната документация по направления 1.2, 1.3, 3.8, 3.9, 4.3;
» Решения на АС;
        » Решение 1. на АС с протокол № 28/14.12.2009 г.;
        » Решенията на АС - юни 2010 г.
» Решения на ФС;
» Решения на КС;
Доклади на комисиите по качеството:
        » Доклади на комисиите по качеството 1;
        » Доклади на Комисиите по качеството 2.
» Списък промени на учебната документация (от протоколи на ФС);
» Страница на сайта на Филиалната комисия за наука;
» Страница на сайта на Филиалната комисия по акредитация;
» Страница на сайта на Филиалната комисия по атестиране;
» Модел на индивидуален план на преподавателите;
» Регламент, приет на ФС за пропуснатите часове;
» Обявено пълно работно време за администрацията и достъп;
Списък на уебуслуги на администрацията:
        » Сайт на ПУ "П. Хилендарски", Филиал - Смолян https://smolyan.uni-plovdiv.bg
» Семинари на катедрите;
» Годишни планове за научноизследователската дейност на ПУ „Паисий Хилендарски", Филиал - Смолян;
» План за развитие и достъп до изследователски лаборатории;
Списък на лицензираните софтуерни продукти:
        » Microsoft windows XP professional;
        » Microsoft office XP professional 2003;
        » Mathematica 5.
» Документи, правилници за образованието;
» Правилник по ПРАСПУ;
» Сайтът на отдел РАС;
» Седмични разписания на студентите;
Рейтинг на университетите по професионални направления:
        » Рейтинг на университетите по професионални направления;
        » Оценки за Филиала по Професионални направления, съдържащи се в официални писма от НАОА.
» Обобщени числови данни за научноизследователската дейност за периода 2007-2011 г.

Последна промяна на 11 Април 2018