web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Центрове и лаборатории

Центрове и лаборатории

Докторантско училище в Педагогически факултет

ПРАВИЛНИК НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ

 

директор - доц.д-р Албена Александрова 

тел. 032-261-814

 

 

-Център за психологически и педагогически изследвания
  
 
 тел. 032/261-717
 
Център по образователен мениджмънт
 
 
 тел. 032/261-814 
 
Център за кариерно ориентиране и развитие
 
 
 тел. 032/261-806 
 
-Център по арттерапия
 
 
 тел. 032/261-807 
 
-Ресурсен методичен център
 
 
 тел. 032/261-819 
 
-Консултативен център
 
 
 тел. 032/261-705 
 
-Лаборатория за студенти със специални потребности
 
 
 тел. 032/261-708
Последна промяна на 18 Февруари 2019