web accessibility bulgarian flag english flag

Отчитане на Студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм

 Студентът се задължава веднага след завръщането си от обучението в чужбина да представи в ОМС следните задължителни документи:

 

 

 

Последна промяна на 31 Юли 2017