уеб достъпен сайт български език английски език

Отчитане на Студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм

 Студентът се задължава веднага след завръщането си от обучението в чужбина да представи в ОМС следните задължителни документи:

 

 

 

Последна промяна на 31 Юли 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол