web accessibility bulgarian flag english flag

Факултетни координатори

 

гл. ас. д-р Весела Янчева

Биологически факултет

тел: 032/261 540
e-mail: veselayancheva@yahoo.com

доц. д-р Юлия Джабарова

Икономически и социални науки

тел: 032/261 414
e-mail: j_jabarova@yahoo.com

доц. д-р Иван Шотлеков

Факултет по математика и информатика

тел: 032/261 754
e-mail: erasmus@fmi-plovdiv.org 

доц. д-р Ани Епитропова

Педагогически факултет

тел: 032/261 722
e-mail: ahs@abv.bg

доц. д-р Мария Марудова

Физико-технологичен факултет

гл. ас. д-р Велко Рупецов

ФТФ - Смолян

тел: 032/261 278
e-mail: margo@uni-plovdiv.bg

e-mail: velko_r@abv.bg

 

гл. ас. д-р Милена Кацарска

Филологически факултет

тел: 032/261 714
e-mail: milena.katsarska@gmail.com

доц. д-р Меглена Златкова

Философско-исторически факултет

тел: 032/261 435
e-mail: m_zlatkova@yahoo.com

доц. д-р Пламен Ангелов

Химически факултет

тел: 032/261 349
e-mail: angelov@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Ангел Шопов

Юридически факултет

тел: 032/261 339
e-mail: angel.shopov@gmail.com

проф. д.ф.н Елена Николова

Филиал - Смолян

тел: 0301/623 44
e-mail: elenatn@abv.bg

гл. ас. д-р Ваня Иванова

Филиал - Кърджали

тел: 0884 280 113
e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg

 

Последна промяна на 08 Септември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg