web accessibility bulgarian flag english flag

Факултетни координатори

 

проф. д-р Илия Илиев

Биологически факултет

тел: 032/261 323
e-mail: ilievini@abv.bg

доц. д-р Юлия Джабарова

Икономически и социални науки

тел: 032/261 414
e-mail: j_jabarova@yahoo.com

доц. д-р Иван Шотлеков

Факултет по математика и информатика

тел: 032/261 754
e-mail: shotlekov@gmail.com

доц. д-р Юрий Янакиев

Педагогически факултет

тел: 032/261 708
e-mail: youri.ianakiev@gmail.com

доц. д-р Мария Марудова

Физико-технологичен факултет

гл. ас. д-р Велко Рупецов

ФТФ - Смолян

тел: 032/261 278
e-mail: margo@uni-plovdiv.bg

e-mail: velko_r@abv.bg

 

доц. д-р Надя Чернева

Филологически факултет

тел: 032/261 357
e-mail: ncherneva9@gmail.com

доц. д-р Меглена Златкова

Философско-исторически факултет

тел: 032/261 435
e-mail: m_zlatkova@yahoo.com

доц. д-р Пламен Ангелов

Химически факултет

тел: 032/261 349
e-mail: angelov@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Ангел Шопов

Юридически факултет

тел: 032/261 339
e-mail: angel.shopov@gmail.com

проф. д.ф.н Елена Николова

Филиал - Смолян

тел: 0301/623 44
e-mail: elenatn@abv.bg

гл. ас. д-р Ваня Иванова

Филиал - Кърджали

тел: 0884 280 113
e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg

 

Последна промяна на 12 Декември 2018