уеб достъпен сайт български език английски език

Факултетни координатори

 

гл. ас. д-р Весела Янчева

Биологически факултет

тел: 032/261 540
e-mail: veselayancheva@yahoo.com

доц. д-р Юлия Джабарова

Икономически и социални науки

тел: 032/261 414
e-mail: jjabarova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Ваня Иванова

Факултет по математика и информатика

тел: 032/261 754
e-mail: vantod@uni-plovdiv.bg 

доц. д-р Ани Епитропова

Педагогически факултет

тел: 032/261 722
e-mail: epitropova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Мария Марудова

Физико-технологичен факултет

доц. д-р Велко Рупецов

ФТФ - Смолян

тел: 032/261 278
e-mail: margo@uni-plovdiv.bg

e-mail: velko_r@abv.bg

 

гл. ас. д-р Милена Кацарска

Филологически факултет

тел: 032/261 714
e-mail: mkatsarska@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Меглена Златкова

Философско-исторически факултет

тел: 032/261 435
e-mail: meglena.zlatkova@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Станимир Манолов

Химически факултет 

тел: 032/261 348
e-mail: manolov@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Ангел Шопов

Юридически факултет

тел: 032/261 339
e-mail: a_shopov@uni-plovdiv.bg

проф. д.ф.н Елена Николова

Филиал - Смолян

тел: 0301/623 44
e-mail: elenakanik@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Ваня Иванова

Филиал - Кърджали

тел: 0884 280 113
e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg

 

Последна промяна на 17 Ноември 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол