уеб достъпен сайт български език английски език

Университетско бюро "Еразъм"

 

Доц. д-р Борян Янев

Заместник-ректор

Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол

Институционален Еразъм-координатор

Приемно време:
Петък
11:00 - 12:00 ч.
Стая 349

тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@uni-plovdiv.bg

Радосвета Мишевска

експерт

Администратор
на Институционалния договор по Еразъм+

Отговорник
"Заминаващи студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: iro_pu@abv.bg

Цанка Ангелова

експерт

Отговорник
"Чуждестранни Еразъм-студенти и преподаватели"
Рекламна и организационна дейност по мобилностите

тел.: 032/261 363
e-mail: ts.angelova@uni-plovdiv.bg

Димитър Карамитев 

експерт 

Отговорник
"Чуждестранни Еразъм-студенти и преподаватели"

Позициониране и визуално представяне на проекта Еразъм+

тел.: 032/261 363
e-mail: dimitarkaramitev@uni-plovdiv.bg

 

За контакти:
Отдел ”Международно сътрудничество” (ОМС)
Ректорат, стая 349
Тел: 032/261 363

Последна промяна на 28 Август 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол