web accessibility bulgarian flag english flag

Университетско бюро "Еразъм"

 

Проф. д-р Невена Милева

Заместник-ректор
Научноизследователска и проектна дейност,
международно сътрудничество

тел.: 032/261 251
e-mail: nevena.mileva@gmail.com

Доц. д-р Борян Янев

Институционален Еразъм координатор

тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@uni-plovdiv.net

Радосвета Мишевска

Администратор
на Институционалния договор по Еразъм

Отговорник
"Заминаващи студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: iro_pu@abv.bg

Яна Петрова

Отговорник
"Чуждестранни Еразъм студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: iro.petrova@gmail.com

 

За контакти:
Отдел ”Международно сътрудничество” (ОМС)
Ректорат, стая 111
Тел: 032/261 363
Факс: 032/635 049

Последна промяна на 09 Август 2018