уеб достъпен сайт български език английски език

Университетско бюро "Еразъм"

 

Доц. д-р Нaдя Чернева

Заместник-ректор

Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол

тел.: 032/261 417
e-mail: vice.ir@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Борян Янев

Институционален Еразъм-координатор

Приемно време:
Петък
11:00 - 12:00 ч.
Стая 118

тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@uni-plovdiv.bg

Радосвета Мишевска
главен експерт

Администратор
на Институционалния договор по Еразъм+

Отговорник
"Заминаващи студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: iro_pu@abv.bg

Цанка Спасова
главен експерт

Отговорник
"Чуждестранни Еразъм-студенти и преподаватели"
Рекламна и организационна дейност по мобилностите

тел.: 032/261 363
e-mail: ts.angelova@uni-plovdiv.bg

 

За контакти:
Отдел ”Международно сътрудничество” (ОМС)
Ректорат, стая 118
Тел: 032/261 363

Последна промяна на 02 Септември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол