web accessibility bulgarian flag english flag

Университетско бюро "Еразъм"

 

Проф. д-р Невена Милева

Заместник-ректор
Научноизследователска и проектна дейност,
международно сътрудничество

тел.: 032/261 251
e-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Борян Янев

Институционален Еразъм координатор

тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@gmail.com

Радосвета Мишевска

Администратор
на Институционалния договор по Еразъм

Отговорник
"Заминаващи студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: iro@uni-plovdiv.bg

Яна Петрова

Отговорник
"Чуждестранни Еразъм студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: petrova@uni-plovdiv.bg

 

За контакти:
Отдел ”Международно сътрудничество” (ОМС)
Ректорат, стая 111
Тел: 032/261 363
Факс: 032/635 049

Последна промяна на 04 Януари 2017