уеб достъпен сайт български език английски език

Предстоящи мобилности

 

СТУДЕНТСКA МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Биологически факултет 
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Педагогически факултет
Физико-технологичен факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал - Смолян
Филиал - Кърджали

 

СТУДЕНТСКA МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

Биологически факултет
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Педагогически факултет
Физико-технологичен факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал - Смолян
Филиал - Кърджали
Условия за мобилности с цел ПРЕПОДАВАНЕ
КРИТЕРИИ И ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Последна промяна на 18 Ноември 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол