web accessibility bulgarian flag english flag

Предстоящи мобилности

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Биологически факултет 
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Педагогически факултет
Физико-технологичен факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал - Смолян
Филиал - Кърджали

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

Биологически факултет 
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Педагогически факултет
Физико-технологичен факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал - Смолян
Филиал - Кърджали

 

 

 

Последна промяна на 03 Декември 2019