web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Обучение » Магистърски програми

Магистърски програми

Важно: Анотации на магистърските програми ще откриете на сайта на Пловдивски университет - прием - магистри
 
 
МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА
 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО
 
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
 
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
 
ПРЕВАНТИВНА ПЕДАГОГИКА
 
ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛЕН ЕТАП НА СОУ
 
ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ
 
ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ
 
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
 
ЕЗИКОВО И ЛИТЕРАТУРНО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
 
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 
СПОРТ В УЧИЛИЩЕ
 

ПЕДАГОГИКА НА  ОБУЧЕНИЕ ПО МУЗИКА В ДГ И СОУ

РЪКОВОДСТВО НА ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО

ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА РАБОТА С ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

АЛТЕРНАТИВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

 

Последна промяна на 28 Септември 2016