уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Предходни кампании
  6. »
  7. КСК 2022 г.
  8. »
  9. Разпределение на кандидатите по зали за кандидатстудентските изпити

Разпределение на кандидатите по зали за кандидатстудентските изпити

Български език - 26 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Английски език - 27 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Химия - 27 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

История на България - 27 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Математика - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Теология - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Изобразително изкуство - 28 юни, 09:00 часа (Нова сграда, бул. „България“ 236) – (Вход. номера от 05012 до 11341)

Изобразително изкуство - 28 юни, 14:30 часа  (Нова сграда, бул. „България“ 236) – (Вход. номера от 11372 до 69375)

Комплексен изпит по физическо възпитание - 28 юни (Спортна зала, бул. „България“ 236)

Комплексен изпит по физическо възпитание - 29 юни (Спортна зала, бул. „България“ 236)

Информатика - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Немски език - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Френски език - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Испански език - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Тест събеседване по Физика - 30 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Биология - 30 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

География на България - 30 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Музика - 30 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

 

 

Последна промяна на 28 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол