web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски"

Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски"

Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" обявява конкурсна сесия 2017/2018 година.

На основание на решение на АС от 13.03.2017 г. /Протокол № 17/, заповед № Р33-992/14.03.2017 г. и на основание на Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./ се обявява конкурс за финансиране на проекти за всички звена и филиали на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", като процедурата по кандидатстване е със срок от 14.03.2017 г. до 13.04.2017 г.

*Срокът не се отнася за Конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми". Конкурсът е със срок 31.05.2017 г. и 30.09.2017 г.

 

*Файлът с предложението за проект се попълва в указаната бланка и се изпраща на e-mail: npd@uni-plovdiv.bg, като може да се прикачват и файлове в pdf, .docx и други формати, ако ръководителите на проекти сметнат за необходимо.

 

 

Последна промяна на 09 Юни 2017