web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски"

Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски"

Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" обявява конкурсна сесия 2019/2020 година.

На основание на решение на АС от 18.02.2019 г. /Протокол № 34/, заповед № Р33-907/19.02.2019 г. и на основание на Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./ се обявява конкурс за финансиране на проекти за всички звена и филиали на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", като процедурата по кандидатстване за конкурси "Факултетни проекти", "Млади учени и докторанти" и "Студентски проекти" е със срок от 21.02.2019 г. до 31.03.2019 г. в автоматизирана система ПРОФИ.

*Срокът не се отнася за Конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми". Конкурсът е със срок 31.05.2019 г. и 30.09.2019 г.

 

*Проектното предложение се въвежда в автоматизирана система ПРОФИ https://profi.pu-science.net

 

 

Последна промяна на 29 Март 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg