уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Полезно » ПУ е сред седемте български организации, които ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища

ПУ е сред седемте български организации, които ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища

ПУ е сред седемте български организации, които ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища - https://naukamon.eu/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82/

Одобрил: доц. д-р Силвия Гафтанджиева ; Последна промяна на 20 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол