уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Полезно » Стартира проект за стимулиране на иновациите и предприемачеството с участието на ПУ

Стартира проект за стимулиране на иновациите и предприемачеството с участието на ПУ

Стартира проект за стимулиране на иновациите и предприемачеството с участието на ПУ, в рамките на инициатива на Европейския институт за иновации и технологии - https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2340/

Одобрил: доц. д-р Силвия Гафтанджиева ; Последна промяна на 20 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол