уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Полезно » Важно за следващата Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

Важно за следващата Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете, ако искат да отговарят на условията за програмата на ЕС за научноизследователска и развойна дейност Horizon Europe, 2021-2027 г.

Одобрил: гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева ; Последна промяна на 14 Октомври 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол