web accessibility bulgarian flag english flag

Кандидат-студенти 2020/2021

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян обявява

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за следните специалности, до запълване на свободните места:

  • Биология с екотуризъм
  • Маркетинг

Кандидатстването и записването става в сградата на Филиала, при стриктно спазване на всички мерки за превенция от заразяване с COVID-19.

Повече информация относно специалностите във Филиала в гр. Смолян, балообразуването, таксите за кандидатстване и класиранията ще откриете в съответните линкове в лявата част на страницата.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на нашата официална страница: fb.me/PU.Filial.Smolyan

Телефони за информация: 0885 899 573; 0301 62339.

e-mail: kskfilialsm@gmail.com 

Одобрил: Зам.-директор по учебна дейност доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева; Последна промяна на 14 Септември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg