web accessibility bulgarian flag english flag

Графици за обучение

 

 

 

СПЕЦ. „УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“

13 и 14.04.2019 г. – 232 зала на ФМИ, лектор: д-р Д. Ангелова, 9,30 часа

 

ДК „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“

13 и 14.04.2019 г. – 532 зала на ФМИ, лектор: доц. д-р Елисавета Семерджиева, 9,30 часа

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 12 Април 2019