уеб достъпен сайт български език английски език

Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2018

Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

обявява конкурси за частично финансиране и публикации за 2018 г.

 

 

На основание на решение на АС от 26.02.2018 г. /Протокол № 25/, заповед № Р33-1471/03.04.2018 г. и на основание на Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./ се обявяват конкурси за „Частично финансиране на научни и творчески форуми 2018 г.“ и „Проекти за публикации 2018 г.“ за всички звена и филиали на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", като процедурата по кандидатстване е със срок  от 10.04.2018 г. до 30.09.2018 г.

*Предложението за проект се попълва според указаните бланки за съответния конкурс и се завежда в деловодството на НПД.

  • Конкурс „Частично финансиране на научни и творчески форуми 2018 г.“
  • Конкурс „Проекти за публикации 2018 г.“

  

В конкурс „Частично финансиране“ ще има:

 

В конкурс „Проекти за публикации“ ще има:

 

 

Одобрил: Ралица Гърбева - експерт Поделение „Научна и проектна дейност“; Последна промяна на 10 Април 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол