web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Събития » Въпроси на завещателната дееспособност по българското наследствено право

Въпроси на завещателната дееспособност по българското наследствено право

 

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

 

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на мартенската си сбирка,

 на която ще се представи и дискутира темата

 

Въпроси на завещателната дееспособност

по българското наследствено право

 

Лектор: Димитър Топузов, доктор по Гражданско и семейно право, главен асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Сбирката ще се състои на 10-ти март 2020 г. (вторник) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

 

За повече информация, моля, пишете на civilistclub@abv.bg

 

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

 

 

Заповядайте!

Одобрил: гл. ас. д-р Ангел Шопов; Последна промяна на 2020-02-11 15:49:35