web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Събития » Ден на отворените врати в Юридическия факултет

Ден на отворените врати в Юридическия факултет

На 10 март 2020 г. (вторник) е Денят на отворените врати в Юридическия факултет, който ще се проведе в зала „Компас" на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ул. Цар Асен № 24) от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

По време на това събитие ще запознаем присъстващите с историята, функциите и дейностите на Юридическия факултет, с работата на студентските кръжоци и клубове в ЮФ, условията за провеждане на учебен процес и др.
 

Специално внимание ще обърнем на изискванията и условията за прием в специалността „Право“ на ЮФ като държавно регулирана професия. В събитието ще участват представители на изпитните комисии по История и Български език в ПУ – те ще запознаят присъстващите със спецификите на двата изпита и с най-често допусканите грешки от страна на кандидат-студентите.

Очакваме ви на 10 март (вторник) 2020 г. в зала „Компас" на ПУ „Паисий Хилендарски“ в 10:00 ч. или в 14:00 ч.
 
 
 
 
Одобрил: доц. д-р Христо Паунов; Последна промяна на 2020-02-12 13:36:33