web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

Средата за провеждане на ДО в ПУ "П. Хилендарски" има положителна оценка от НАОА (писмо с изх. номер 271/15.2.2016 г.), на базата на която Университетът може да организира и провежда дистанционно обучение за всички ОКС след акредитация на съответните специалности.

Последна промяна на 19 Февруари 2016