web accessibility bulgarian flag english flag

доц. Виолета Гиндева

 

Европейски формат на автобиография

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Име

 

ГИНДЕВА ВИОЛЕТА ПАНАЙОТОВА

Адрес

 

Г.СОФИЯ , Ж.К.”СВЕТА ТРОИЦА “ бл.321, вх.б , ет 4 , ап.25

Телефон

 

0899191021 , 0888775728

Факс

 

-

E-mail

 

gindeva_valia@abv.bg

 

Националност

 

българска

 

Дата на раждане

 

14 . 06 . 1946г.

 

ТРУДОВ СТАЖ

 

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

 

2004г.               Заместник кмет на Община Пазарджик

2000 – 2004г.   Гост-преподавател ВСУ”Черноризец Храбър” 

1998 – 2000г.   Специалист преподавател ЦРД “ Връбница” София

1995– 1999г     Директор и худ.ръководител Кафе-театър “Кадър”-бар София        

1996 – 1998г-  Актриса в театър “ Сълза и смях”

1993 -1995г.    Репортер Радио”Експрес” и журналист на свободна практика             

1974 - 1993г.   Актриса в Народен театър “Ив. Вазов”        

1971 – 1974г.  Актриса в Театър “София “

1969 – 1971г.  Актриса в Народен театър “Ив.Вазов “

1968 – 1969г.  Актриса в Драматичен театър “Сава Огнянов “

               

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

 

- Зам.кмет община Пазарджик

- Отговорности за хуманитарната политика на общината

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

 

1964 -1968г. ВИТИЗ  “КР.САРАФОВ”

                      магистър по актьорско майсторство

   

 

 

 


МАЙЧИН ЕЗИК

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ

 

   

[Руски език]

[Английски език]

 

• Четене

 

отлично

средно

• Писане

 

отлично

средно

• Разговор

 

отлично

средно

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

 

 

Работа в екип, управление и координация на екипи .

 

Уменията са придобити в:

-  административната дейност

-   работа по проекти

-   творчески реализации

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.

 

 

 

Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet, Corel Draw, Page maker,

 Power Point, Media Player

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

  • Изследователски и образователни
  • Позиция в проекта
 

 

2004г.- 2009г.- проект”Джобс”  на ПРООН , финасиран от шведското 

                         правителство –квалификационен , бизнес център

                         Председател на сдружението

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

- 1995г. - Председател на СДР”Кадър”

- 2003г-   Председател на фондация “Св.Константин Кирил Философ”

- 2005г-   Носителка на златна значка на съюза на музикалните и танцови дейци

                за принос към културния просперитет

-2005г.-  Носителка на наградата на фондация “Помогни на нуждаещите се” и

                представителство на Хелзински комитет

-               Носител на 7 национални награди  и 5 международни за актьорски

                 постижен и др.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ

 
  • Актьорско майсторство
  • ХудожественоСлово
  • Вербални и невербални комуникации
  • Публична администрация
  • Управление на културни институти
Последна промяна на 30 Април 2014