web accessibility bulgarian flag english flag

ас. Петър Атанасов Кацаров

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

Петър Кацаров
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   КАЦАРОВ ПЕТЪР АТАНАСОВ
Адрес   УЛ. АРХ.. КАМЕН ПЕТКОВ, № 38, гр.Пловдив, 4000, България
Телефон   +359 32 66 86 77
Факс    
E-mail    
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   07.10.1953г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 
1991г. Главен асистент по теория на възпитаниет- в катедра“Педагогика и 
психология”-ПУ”Паисий Хилендарски” 
1988 г. Старши асистент - ПУ 
1984г. Асистент по теория на възпитанието - ПУ 
1982- 1984г. Учител
 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  -Главен асистент в катедра “Педагогика и психология”
 • Основни дейности и отговорности
  - Научно-преподавателска
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
1978-1982 г. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград 
Магистър по Педагогика
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [..........] [..........] [..........]
           
 • Четене
  отлично
           
 • Писане
  отлично
           
 • Разговор
  отлично
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип, управление и координация на екипи в образованието.

Уменията са придобити в: 
-административната дейност
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows, Word, Internet, Corel Draw, Page maker,
Power Point, Media Player
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
   
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
   
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Педагогика
Последна промяна на 08 Май 2015