web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически

Педагогически

Лого Педагогически 
 

 СтрелкаНОВИНИ


 Класация магистри 2015/2016

 Уебинар

 Информационни срещи за студентските мобилности по програма „еразъм +“ 2015-2016г

 Програма за Студентския научен форум 2015г.

 Информационна среща по програма "Еразъм+"

 Студентски научен форум -"Ценности, мотивация и креативност в образованието"

 Проект BG051РО001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"-връчване на сертификати

 Публични лекции за заемане на академична длъжност "доцент"

 Класиране на магистри 2014/2015 година

 Заедно в час набира студенти за работа

 Студентски научен форум - месец май 2014 г.

 Студентски проект "Образование с обич към детето"

 СтрелкаЗА ФАКУЛТЕТА


 Визитка

 Ръководство

 Местоположение

 Галерия

 Документи

СтрелкаКАТЕДРИ


 Педагогика и управление на образованието

 Психология

 Социални дейности

 Предучилищна педагогика

 Начална училищна педагогика

 Музика

 Физическо възпитание

 Естетическо възпитание

СтрелкаОБУЧЕНИЕ


 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторантски програми

 

 

СтрелкаПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Български проекти

Международни проекти

EuSTD

Q4S-Quatrain for students

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ

PНИ-П-4 Научно-изследователски център 

за изследване социализацията на личността

 СтрелкаЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ


 Докторантско училище

 Център за психологически и педагогически изследвания

 Център по образователен мениджмънт

 Център за кариерно ориентиране и развитие

 Център по арттерапия

 Ресурсен методичен център

 Консултативен център

 Лаборатория за студенти със специални потребности

 

 

Последна промяна на 05 Октомври 2015