web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически

Педагогически

Лого Педагогически 
 

 СтрелкаНОВИНИ

Временно прекратяване на приема на договори на студентите по проект„Студентски практики“ от 24.11.2016 г.

Уебинар

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ 2016/2017

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет за академичната 2016/2017 г.

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „еразъм +“ за 2016-2017г. на Педагогическия факултет

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма "ЕРАЗЪМ+" в Педагогическия факултет през II семестър на академичната 2016/2017г.

Програма студентски форум 2016

Промяна на датата за провеждане на студентски форум 2016 г.

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „Eразъм +“ 2016-2017 г 

8 април 2016 г. - Дипломиране на студенти випуск 2015

Участие в студентски форум "Детето и съвременният свят" 14.05.2016

Класация магистри 2015/2016

Програма за Студентския научен форум 2015г.

Студентски научен форум -"Ценности, мотивация и креативност в образованието"

Проект BG051РО001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"-връчване на сертификати

Публични лекции за заемане на академична длъжност "доцент"

Класиране на магистри 2014/2015 година

Заедно в час набира студенти за работа

Студентски научен форум - месец май 2014 г.

Студентски проект "Образование с обич към детето"

 СтрелкаЗА ФАКУЛТЕТА


 Визитка

 Ръководство

 Местоположение

 Галерия

 Документи

СтрелкаКАТЕДРИ


 Педагогика и управление на образованието

 Психология

 Социални дейности

 Предучилищна педагогика

 Начална училищна педагогика

 Музика

 Физическо възпитание

 Естетическо възпитание

СтрелкаОБУЧЕНИЕ


 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторантски програми

 

 

СтрелкаПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Български проекти

Международни проекти

EuSTD

Q4S-Quatrain for students

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ

PНИ-П-4 Научно-изследователски център 

за изследване социализацията на личността

 СтрелкаЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ


 Докторантско училище

 Център за психологически и педагогически изследвания

 Център по образователен мениджмънт

 Център за кариерно ориентиране и развитие

 Център по арттерапия

 Ресурсен методичен център

 Консултативен център

 Лаборатория за студенти със специални потребности

 

 

Валидност до: 2016-04-12; Последна промяна на 10 Януари 2017