уеб достъпен сайт български език английски език

Теология

Преподавател Телефон/Имейл

{{ staff.ShortName}} {{ staff.AcDegreeShort}} {{ staff.ShortName}} {{ staff.ScienceDegree}} {{ staff.FirstName}} {{ staff.MiddleName}} {{ staff.FirstName}} {{ staff.LastName}}

{{ staff.Position}}

{{ staff.Phone}}

{{staff.Email}}

Последна промяна на 10 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол