уеб достъпен сайт български език английски език

ACADEMIA IUVENTUTIS

 
 
 

 

 

 

Координатор на Центъра: Лидия Шамова

pu.sciencenter @ gmail.com 

Директор на Центъра: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

dir.sciencenter @ gmail.com 

ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С РУБРИКАТА "ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ" 

consult.sciencenter @ gmail.com

 

FACEBOOK: www.facebook.com/academiaiuventutis 

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC8cxsQcDdMr8mfS0njJbe9w 

WEB: www.aiu.uni-plovdiv.bg/ 

 

 

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 20 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол