уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти “в последния момент“

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти “в последния момент“

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, които да бъдат включени “в последния момент“ в официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Конкурсната процедура цели да предостави възможност на нови идейни предложения и съвременни актуални тенденции да намерят място в четирите тематични платформи на артистичната програма и проектните клъстери, които ги съставят.

Проектните предложение се разпределят в десет категории:
• визуални изкуства
• театър
• танц
• музика
• литература
• кино
• изкуство в публично пространство
• дигитални изкуства
• дизайн и архитектура
• образование и развитие на капацитет

Параметри:
• общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 700 000 лв. 
• период на кандидатстване: отворената покана ще бъде активна четири месеца, като кандидатите ще имат възможност да подават предложенията си до 15-то число на всеки месец, с последна дата: 15 октомври 2018 г. 
• период на журиране: комисията, оценяща входираните предложения, ще заседава между 20 и 30 число на съответния месец и ще обявява резултатите до 15-то число на следващия месец;
• период за реализация на проектите: от октомври 2018 до декември 2019 г., с предвидено начало не по-рано от три месеца от датата на подаване на предложението.
• фондация „Пловдив 2019“ определя максимална субсидия на проект: 80 000 лв.
• задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС.  

 
  
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК: https://bit.ly/2tbktGR.
МОЖЕ ДА ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ НА: lastminute@plovdiv2019.eu 
 
Последна промяна на 18 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол