web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Изпитни дати - задочно обучение, летен семестър на уч. 2017/2018г.

Изпитни дати - задочно обучение, летен семестър на уч. 2017/2018г.

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Одобрил: Валентина Иванова; Последна промяна на 22 Март 2018