web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Графици за изпитна сесия втори семестър редовно обучение

Графици за изпитна сесия втори семестър редовно обучение

Предучилищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Социални дейности

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Музика

Предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Одобрил: Стойка Спасова; Последна промяна на 31 Май 2017