уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Предстоящи информационни дни по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Предстоящи информационни дни по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Информационни дни във връзка с обявената втора покана за набиране на проектни предложения по програмата ще се проведат на 5 февруари в гр. Добрич, на 16 февруари в гр. Гюргево, Румъния, на 17 февруари в гр. Крайова, Румъния и на 18 февруари 2016 г. в гр. Плевен. 

Информационните дни се организират от Съвместният секретариат на програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 г. в сътрудничество с Управляващия орган и Националния орган на програмата.

Всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти, които вземат участие, ще имат възможност  да се запознаят с Програмата и основните насоки по обявената втора покана за набиране на проектни предложения.

Допълнителна информация във връзка с предстоящите информационни дни, дневен ред на събитията и документи за кандидатстване могат да бъдат намерени тук.

Последна промяна на 28 Януари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол