уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Стипендии на DBU за следдипломна квалификация в областта на околната среда

Стипендии на DBU за следдипломна квалификация в областта на околната среда

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), със седалище в Оснабрюк, осигурява стипендии за допълнителна квалификация на завършили студенти от 19 държави (България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Калининградска област, Румъния, Словакия, Чехия, Украйна, Унгария, Словения, Хърватия, Босна Херцеговина, Сърбия, Албания, Косово, Северна Македония и Черна гора) в Централна и Източна Европа. Целта на програмата е да осигури на завършилите висше образование допълнителна професионална квалификация за решаване на проблеми свързани с опазването на околната среда в съответните им страни.

Стипендията продължава шест до дванадесет месеца и включва интензивен курс по немски език с продължителност няколко седмици. Приемащи институции в Германия могат да бъдат университети, изследователски институти, министерства, компании или асоциации. Изискванията за кандидатстване и обезщетенията за стипендии могат да бъдат намерени на https://www.dbu.de/stipendien_international.

Крайният срок за кандидатстване е 05 септември 2020 г.

Всяка година крайните срокове са 5 март и 5 септември.

Координатор за България: Ваня Рътанова vratarova@yahoo.co.uk

Допълнителна информация: стр.1 стр.2

 

 

 

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2020-09-05; Последна промяна на 2020-08-24 11:59:13
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол