уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“

proekt

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми колеги, преподаватели и студенти на ПУ „Паисий Хилендарски“,

 

Стартира провеждането на практики в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - фаза 2“, финансиран по ОП НОИР.

Право на участие имат всички действащи студенти, при спазване на  определените квоти по проекта за ПУ „Паисий Хилендарски“ по области на висше образование.

 

За студенти:

Всеки студент, който желае да участва в проекта се запознава с информацията за студента https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent,  подава разпечатан в три екземпляра, попълнен и подписан „Договор за практическо обучение“ с ПУ „Паисий Хилендарски“, най-малко 10 дена преди началната дата на практиката, при техническите сътрудници и функционални експерти към съответния факултет/филиал. Посочената банкова сметка е необходимо да бъде лична.

Информация за приемно време може да се намери на сайта на факултета/филиала, в който се обучава студента.

 

За обучаващи организации:

Обучаващите организации, както и менторите се  запознават с информацията за обучаваща организация https://praktiki.mon.bg/pages/infooo и информацията за ментори https://praktiki.mon.bg/pages/infomentor, подават в три разпечатани, подписани и подпечатани екземпляра:

  1. Договор между обучаващата организация и ПУ „Паисий Хилендарски“ с приложен подписан и подпечатан списък на менторите от обучаващата организация.
  2. Договори между ментори и ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Всички документи се генерират от системата на проекта.

 

Водещ функционален експерт

по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - фаза 2“

за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д.п.н. Дора Левтерова

Одобрил: Проф. д.п.н. Дора Левтерова; Последна промяна на 2020-07-14 11:36:55
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол