уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Предпазни маски за Пловдивския университет от Политехниката на Шенжен

Предпазни маски за Пловдивския университет от Политехниката на Шенжен

ПУ „Паисий Хилендарски“ получи дарение с предпазни маски от Политехниката на гр. Шенжен (Китай) в подкрепа на борбата с пандемията от COVID-19.

Университетите си сътрудничат успешно вече почти 4 години благодарение на създадения на 14 ноември 2017 г. Център за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“. Центърът дава реален шанс за практика на обучавани към него специалисти и на студентите от бакалавърските и магистърските програми по инженерните специалности в професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“. Всяка година преподаватели и специалисти от Политехническия институт Шънджън и Huawei посещават Пловдивския университет и провеждат обучение на студентите бакалаври и магистри от Физико-технологичния факултет по съвременни мобилни комуникации и технологии.

В писмо, придружаващо дарението, партньорите ни от Шенжен изразяват съпричастността си към усилията на ръководството на Пловдивския университет да се справи адекватно и навременно с предизвикателства пред образованието в условията на социална изолация.

Колегите ни от Шенжен се позовават на китайско стихотворение, според което «макар и разделени от планини, всички споделяме облаците и дъжда и луната» и споделят надеждата си за укрепване на сътрудничеството между двете институции.

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2020-04-27 10:32:23
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол