уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » За студенти, получаващи стипендии

За студенти, получаващи стипендии

Студентите с променени лични сметки (IBAN), получаващи стипендии, да подадат новите си лични сметки (IBAN), факултетен номер и име до 05.05.2020 г. на следните e-mail адреси:

Viktoriyapaligorova@abv.bg

nina_strandzeva@abv.bg

Последна промяна на 2020-04-13 10:32:12
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол