уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Представители на Федерацията на Европейските Биохимични Дружества на среща в ПУ

Представители на Федерацията на Европейските Биохимични Дружества на среща в ПУ

На посещение в ПУ беше работна група от Федерацията на Европейските Биохимични Дружества (Federation of European Biochemical Societies, FEBS). FEBS е организация, основана през 1964 г., и една от най-големите научни организации в Европа, в която членуват над 35 000 изследователи от над 35 национални организации от Стария континент и съседни държави. FEBS е научна организация с благотворителна цел, която подпомага млади учени и университетски изследователи, работещи в сферата на биохимията, клетъчната и молекулярната биология, биофизиката и други, свързани с тях области. FEBS финансира провеждането на научни семинари, конференции, образователни курсове, майсторски класове и редица други активности, фокусирани най-вече към младите учени, които имат за цел да подпомагнат провеждането на качествени научни изследвания, които да подобрят качеството на живот на хората.

На срещата в университета присъстваха Генералният секретар на FEBS Prof. Václav Pačes, председателят на образователната комисия към FEBS Prof. Ferhan G. Sagin и председателят на работната група по разширяване и интеграция към FEBS Prof. Jerka Dumić, проф. д.б.н. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България, и акад. д.б.н. Иван Иванов от Института по молекулярна биология при БАН. ПУ беше представен от проф. д-р Теменужка Йовчева – зам.-ректор по научноизследователска и издателска дейност, доц. д-р Мария Стоянова – зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Велизар Гочев – ръководител на катедрата по „Биохимия и микробиология” при Биологическия факултет, преподаватели и докторанти от катедрата.

На срещата бяха обсъдени възможностите за провеждане на съвместни конференции, обучителни семинари и курсове, разисквани бяха преимуществата от членството в организацията на млади учени и изследователски екипи от университета и странта, както и предоставяните от FEBS стипендии за участието им в предстоящия The 45th FEBS Congress ('FEBS 2020').

Prof. Jerka Dumić представи и списанията, които FEBS издава – The FEBS Journal, FEBS Letters и FEBS Oncology и FEBS Open Bio, които са едни от най-авторитетните издания в областта на биохимията и молекулярната биология.

 

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-12-02 14:09:59
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол