уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Филологическият факултет избра доц. Куцаров за нов декан на факултета

Филологическият факултет избра доц. Куцаров за нов декан на факултета

На 18-ти ноември 2019 г. Общото събрание на Филологическия факултет избра доц. д.ф.н. Константин Куцаров за Декан на факултета.

Доц. д.ф.н. Константин Куцаров е роден през 1968 г. в град Варна. През 1986 г. е приет за студент в специалност „Българска филология“ и оттогава целият му професионален живот е свързан с Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски. Константин Куцаров е доктор от 2001 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Следходността в българския език“. През 2002 година му е присъдена „Наградата за най-добър млад учен "Проф. д-р Л. Андрейчин" с почетния знак на ИБЕ при БАН ‒ Значка (сребърна) за постижения в областта на българското езикознание“. От 2010 г. е доцент в катедра „Български език“ на Филологическия факултет. През периода 2015 – 2019 година е зам.-декан на Факултета по учебната дейност и по студентските въпроси. От ноември 2019 година е доктор на филологическите науки след защита на дисертационен труд на тема „Българските лексемни класове и учението за частите на речта“. Има издадени 2 монографии, повече от 10 помагала (повечето от тях в съавторство), около 40 статии, публикувани в България, и около 10 – публикувани в чужбина. Основните му научни занимания са в областта на морфологията на българския език. Чел е лекции по всички дялове на съвременния български език, водил е занятия и по общо езикознание.

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-12-02 14:13:51
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол