уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Педагогическият факултет избра проф. Ангелова за декан на факултета

Педагогическият факултет избра проф. Ангелова за декан на факултета

На 12 ноември 2019 г. проф. д-р Владимира Ангелова представи пред Общото събрание на Педагогическия факултет своята мандатна платформа, представляваща визията за основните направления в развитието му през следващите четири години, с която беше избрана за Декан на Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Проф. д-р Владимира Ангелова е преподавател по „Методика на обучението по математика в началния етап на средното училище“. През 2006 г. успешно защитава дисертационен труд, през 2014 г. придобива академичната длъжност доцент, а през 2019 г. – професор. Автор е на над 40 книги – монографии, студии, методически ръководства, учебници и учебни помагала за студенти и ученици, и на над 50 статии, публикувани в специализирани научни издания в страната и чужбина.

 

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-11-15 19:58:05
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол