уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Събрание на административния и помощния персонал

Събрание на административния и помощния персонал

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        В изпълнение на Решение № 17/протокол №  34/18.02.2019 г. на АС повторно свикваме събрание на административния и помощния персонал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ при следния дневен ред:

  1. Избор на членове за Общото събрание.
  2. Номиниране на представител в Академичния съвет.

 

Събранието ще се проведе на 19 април 2019 година (петък) в 1 аудитория на Ректората от 15.30 часа.

Участието е наложително.

 

РУМЕН КИРОВ
Пом.-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Одобрил: Румен Киров - помощник-ректор; Последна промяна на 2019-04-17 13:33:28
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол